ИСТОРИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

            Начално училище "Христо Ботев" има дългогодишна история. Още в миналото мечтите на нашите предци са свързани с жаждата към знание и просвета. Благодарение на този неутолим стремеж към науката, се ражда идеята  за построяването на  второто училище в Любимец, получило името на поета-революционер Христо Ботев.

            Ето какво разказва летописната книга на училището:

        " Веднага след голямата Общоевропейска война, нашите войници се завръщат с покрусени надежди, но разбрали, че в живота по-добре поминува оня, комуто кръгозора е по-голям и е въоръжен с повече познания и просвета. Любимчани заработват със свръхусилия да дадат на бъдещото поколение още един храм на  просветата в село Любимец. Поражението от неуспехите от последните войни не могат да сломят устрема към знание.

        Неизминали и няколко години от края на войната и притока на децата, желаещи да учат се увеличава. Огромната стряха на единственото тогава училище в селото "Захари Стоянов", се оказва недостатъчна да ги приюти и подготви за бъдещето. Воденето на занятия по селските кръчми, наети временно за обучение на учениците не дават очакваните резултати. По-будната интелигенция на селото и управниците на селото, начело с кметът г-н Сребрю Димов и председателят на училищното настоятелство г-н Петър Кауков заработват за построяването на ново училище.

        През 1923г. мечтата на Любимчани за ново училище е осъществена. На 15 септември същата година училище "Христо Ботев" отваря вратите си за учениците от I до IV отделение.Първите учители са Юрдан Смилков,Екатерина Смилкова, Никола Костадинов Топалов и Георги Панайотов, който е главен учител.

        На 30 май 1924 година е проведен изпита  на първите ученици на училището."