ЗА НАС

Донка Козалиева - директор

Елка Казакова           - счетоводител

Невена Русева          - завеждащ "Човешки ресурси"

Иван   Стратиев        - шофьор на училищния автобус

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ:

 

Стефка Янева                        - учител предучилищна група

Анелия Николова                

 КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ:

 

Виолета Бойкова                    

Таня Стоилова         

Гергана Стоева

Валентина Пушкарова     

Дочка Кючукова      

Таня Иванова                          

Надя Иванова                           

Мария Владева                       

 

 

ВЪЗПИТАТЕЛИ:

 

Нели Ванкова 

Таня Тананова                

Павлина Инджова  

Спаска Тодорова     

Петя Желева