ЦЕЛОДНЕВНА  ОРГАНИЗАЦИЯ

ІА клас - г-жа Тананова

ІБ клас - г-жа Ванкова

ІI клас - г-жа Тодорова

ІII клас - г-жа Желева

ІV клас - г-жа Инджова

г-жа Николова