НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОГРАМНА СИСТЕМА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА 

 

УЧИЛИЩНА СТРАТЕГИЯ  ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ГРАМОТНОСТТА 

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за  I  клас