УЧИЛИЩЕТО ДНЕС

   

 МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

КОИ СМЕ НИЕ?

 • Нашето училище изгражда личности от подготвителна група и начален курс - знаещи и можещи, с широка култура, национални добродетели и европейски манталитет, способни да живеят пълноценно в Любимец , България, Обединена Европа и света!
 • Ние предоставяме качествено обучение, възпитание, развитие и успешно завършване на клас и начално образование за всички ученици. Защото учениците са нашата грижа, отговорност, самочувствие и гордост!
 • Ние, учители, ученици и родители, превърнахме училището в територия за изява на всеки индивидуален талант. Училището е нашата Вселена!
 • Ние имаме за приоритети изучаването на чужди езици, информационни и комуникационни технологии !
 • Любимец очаква от нас и нашето училище принос в неговото развитие и просперитет, защото ние сме част от града и Любимец е част от нас!
 • Нашият девиз е " ТРАДИЦИИ, ЗНАНИЕ, ДУХОВНОСТ  И ХАРМОНИЯ "

 

 ВИЗИЯ НА НАШЕТО УЧИЛИЩЕ

КЪМ КАКВО СЕ СТРЕМИМ?

 • Ние отстояваме идеята нашето училище да се утвърди сред водещите културно-образователни институции в Любимец с ефективно демократично управление и европейска визия.
 • Ние се променяме, за да се развиваме и да успеем да получим заслужен статут на училище с прием от подготвителен до 4клас - начален  етап.
 • Ние сме отворени за партньорство с общността, родителите, институциите, НПО.
 • Ние работим в екип, уважаваме всички, които имат продуктивни идеи, инициативи, иновации и работят за успеха и имиджа на училището.
 • Ние искаме да бъдем сред най-добрите, защото вярваме, можем и заслужаваме!